Inntak for skoleåret 2018-2019.

Tilbud om plass ved Teaterskolen for barn og unge vil bli sendt ut litt senere enn annonsert, vi regner med at det vil være klart innen midten av juni!