TEATERSKOLEÅRET 2019-20.

Teaterskolen for barn og unge starter opp uke 36 (2.-5. september)