TEATERSKOLEÅRET 2022-23.

Teaterskolen for barn og unge, avd. Bergen, starter opp uke 36 (5.-8. september)