TEATERSKOLEÅRET 2021-22.

Teaterskolen for barn og unge, avd. Bergen, starter opp uke 36 (6.-9. september)