TEATERSKOLEÅRET 2022-23.

Teaterskolen for barn og unge starter opp uke 36 (5.–8. september)