ANDRE AKT 2018/19.

Teatergruppen ANDRE AKT – VTs teatergruppe for voksne amatører!

Høsten 2014 startet Vestlandske Teatersenter opp en teatergruppe for voksne amatører. Teatergruppen har etablert en fast kjerne av medlemmer, og tar i tillegg opp nye medlemmer til høstsemesteret 2018.

Nytt fra høsten 2018 er at man binder seg for et helt skoleår – høst 2018 + vår 2019 – og jobber fram mot en avslutningsforestilling i Kongesalen på Cornerteateret på forsommeren 2019. Det blir derfor ikke tatt inn nye medlemmer til vårsemesteret.

Instruktør for Andre Akt dette året er Jorunn Lullau.

ANDRE AKT har øving på onsdager kl. 19.30 – 21.30 i prøvesalene i 2. etasje på Cornerteateret.

Er du interessert i å være med?

Send en e-post til info@teatersenter.no med navn, adresse, tlf.nr. og alder.

  • NYE KURS STARTER 4. SEPTEMBER 2019
  • Øvinger: onsdager kl. 19.30 – 21.30 (ingen øving i skolens høst-, vinter- og påskeferie)
  • Pris: kr 4.000 for et helt skoleår
    (dvs. kr. 2 000 per semester som tidligere, men hele kontingenten faktureres på høsten)
  • Du må være over 20 år for å delta
  • Avmelding etter første undervisningsdag belastes kr. 400
  • Ved avmelding etter andre undervisningsdag eller senere betales full semesteravgift.

Gå til Andre Akts facebook-gruppe

ANDRE AKT har siden oppstarten hatt faste øvinger under ledelse av instruktørene Jorunn Lullau (siden høsten 2016), Astrid Koppen Mjanger (vår 2016 og høst 2015), Fredrik Longva (vår 2015 og høst 2014) og Frøydis Flotve.

ANDRE AKT avrundet vårsemesteret 2018 med en sprelsk tolkning av «Macbeth» i Kongesalen på Cornerteateret.

VÅREN 2019 SKAL ANDRE AKT HA PREMIERE TOLVSKILLINGSOPERAEN 9. JUNI