TEATERSKOLEÅRET 2023-24.

Teaterskolen for barn og unge starter opp uke 37/38 (12.–14. + 18. september)