Personvernerklæring

1. INNLEDNING
Dette er Vestlandske Teatersenter(heretter benevnt VT) sin personvernerklæring til deg som bruker av våre nettsider. Nedenfor redegjør vi for hvilke opplysninger som samles inn, hva opplysningene brukes til og dine rettigheter knyttet til personopplysninger.

2. KONTAKTINFORMASJON TIL BEHANDLINGSANSVARLIG
VT v/ daglig leder er etter lovverket å anse som behandlingsansvarlig for de personopplysninger vi behandler på vegne av deg.
Dette er vår kontaktinformasjon:

Adresse: Kong Christian Frederiks plass 4, 5006 Bergen
E-post: adm@teatersenter.no
Telefon: 55 30 21 40
Organisasjonsnr.: 933 878 457

Ved spørsmål knyttet til dine personopplysninger, anmodes det om å ta direkte kontakt med personvernansvarlig.

3. HVILKE OPPLYSNINGER SAMLER VI INN?
VT behandler / samler inn informasjon via informasjonskapsler(cookies), se pkt. 7.
Dersom du fyller ut og sender inn skjema for frilansere, samles det inn personopplysninger om deg. Dette er basert på ditt samtykke ved at opplysningene sendes til oss.

4. HVORFOR SAMLER VI INN PERSONOPPLYSNINGER FRA DEG?
Formålet med innhenting av personopplysninger er å oppfylle avtalen med deg og for å gi brukere av våre nettsider en god opplevelse.

5. UTVEKSLING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL SAMARBEIDSPARTNERE
VT har samarbeidspartnere som vi utveksler dine personopplysninger med. Disse leverandørene er å anse som databehandlere på vegne av VT. Våre samarbeidspartnere har ikke tillatelse til å bruke informasjonen til annet enn utførelse av tjenester for VT.

VT er som beskrevet ovenfor behandlingsansvarlig for opplysningene. Av denne grunn så har vi inngått databehandleravtaler med våre samarbeidspartnere. Dette er for å sørge for at personopplysningene sikres og behandles i tråd med gjeldende regelverk.

For nærmere informasjon om hvilke samarbeidspartnere som benyttes, bes det om at du tar kontakt med VT v/ personvernansvarlig. VT har i de overnevnte tilfeller ansvar for dine personopplysninger og har rutiner for behandlingen av disse.

6. LAGRING, BEHANDLING OG SLETTING AV OPPLYSNINGENE
VT har interne rutiner med fokus på datasikkerhet og avviksrutiner for å sikre behandlingen av personopplysninger. Intern tilgang begrenses ut fra hvilken del av vår organisasjon som har behov for tilgang til dine personopplysninger.

Vi stiller krav til at våre samarbeidspartnere/databehandlere har de nødvendige sikkerhetstiltak som sikrer beskyttelsen av personopplysninger.

Personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet. I de tilfeller du har registrert deg som frilanser, lagres opplysningene som utgangspunkt på ubestemt tid. Dersom du ikke lenger ønsker å være registrert som frilanser, kan opplysningene slettes. Du kan lese mer om dette under punkt 8.

7. INFORMASJONSKAPSLER(COOKIES) OG WEBANALYSE
VT benytter cookies(informasjonskapsler) på våre nettsider.

En cookie er en datafil som lagres i nettleseren i din datamaskin eller mobiltelefon. Den kan angi informasjon for å lette en mer brukervennlig tjeneste blant annet ved å registrere data om brukeres preferanser, oppdage feil og/eller samle inn data for statistikk.

Cookies blir brukt for å forenkle din bruk av nettsiden og for å sikre deg en god brukeropplevelse. Vi benytter også cookies for å analysere din trafikk på vårt nettsted, blant annet for å kunne forbedre våre nettsider. På denne måten kan vi blant annet se hvor mange som besøker siden og din navigasjon på våre nettsider.

For å benytte cookies, kreves ditt samtykke. Samtykke anses som gitt dersom du i forhåndsinnstilling i nettleser har akseptert cookies. Du kan når som helst fjerne, endre eller administrere dine cookies. Dette finner du nærmere informasjon om på hjelpesidene for din aktuelle nettleser.

VT benytter Google Analytics til å registrere besøk på siden. Google Analytics lagrer informasjonskapsler for å:

  • Skille mellom ulike besøkende ved å gi hver besøkende en unik ID.
  • Registrere om den besøkende har besøkt siden tidligere.
  • Registrere hvor den besøkende kommer fra (f.eks. Google-søketreff)

Hvis du ønsker å melde deg fra Google Analytics, kan du gå til Google Analytics-bortkoplingsside.

VT benytter også Google Analytics for å lagre anonymisert besøksstatistikk i den hensikt å foreta webanalyse. Det er kun VT som har tilgang til denne besøksstatistikken. Vi har ikke mulighet til å
knytte disse dataene opp mot deg som person og opplysningene anses ikke som personopplysninger.

Eksempler på data som lagres i statistikken er:

  • Operativsystem- og nettleserstatistikk.
  • Hvilken nettadresse du kommer til Limedrop.no fra.
  • Hvilke sider på teatersenter.no du klikker deg inn på.

8. DINE RETTIGHETER
Etter personvernloven og EUs personvernforordning har de personer vi besitter personopplysninger om en rekke rettigheter. Nedenfor følger en oversikt over hvilke rettigheter du har etter personvernloven:

  • Du har som hovedregel rett til å få alle dine data slettet, med mindre noen av lovens unntak får anvendelse. Dersom vilkårene er oppfylt, vil vi uten ugrunnet opphold slette dine personopplysninger.
  • Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi behandler om deg. Dette betyr at du har rett til å få vite om alle opplysningene vi besitter om din person.
  • Du har krav på å få rettet uriktig informasjon om din person.
  • Du har krav på å få utlevert personopplysninger i digitalt format som du har gitt oss og til å be om å få overført data.

Oversikten ovenfor er ikke uttømmende. Du kan finne en nærmere oversikt og beskrivelse av dine rettigheter på Datatilsynet sine nettsider www.datatilsynet.no.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende noen av de overnevnte rettighetene, bes det om at du tar kontakt med personvernansvarlig

Dersom du har spørsmål til dine personopplysninger eller ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte enten VT direkte eller Datatilsynet som tilsynsorgan. Dersom du ønsker å klage på vår behandling av dine personopplysninger, oppfordres du til å sende klagen via VT.

Oppdatert november 2018