Kulturrådet, tematisk enkeltutlysning «Utenforskap».

Amatørteaterprosjekter om utenforskap

Viktig melding:

Denne tilskuddsordningen er en enkeltutlysning i 2019 knyttet til temaet for Kulturrådets årskonferanse –  utenforskap.

Søknadsfrist er 16. oktober. Gå til Kulturrådets søknadsskjema.

Formål

Formålet er å støtte amatørteaterprosjekter som tematiserer utenforskap.

Tematisk ramme

Med dette tiltaket oppfordrer Kulturrådet amatørteaterfeltet til å søke prosjekter som speiler og uttrykker virkeligheten for ulike deler av befolkningen og gir en stemme til grupper og individer som ikke opplever å bli hørt.

Uttrykket utenforskap kan tolkes på flere måter. Det kan være opplevelsen av utenforskap ved å mangle eller savne sosiale relasjoner (psykologisk) eller å mangle sosiale koblinger i samfunnet (sosiologisk).

Hvem kan søke?

Både privatpersoner og organisasjoner som virker innen det frivillige amatørteaterfeltet kan søke. Med frivillighet menes at aktiviteten blir foretatt uten økonomiske vederlag. Medlemsorganisasjoner kan ikke søke på vegne av sine medlemslag eller grupper.

Hva kan få støtte?

Det kan søkes om tilskudd inntil 100 000 kroner totalt til et amatørteaterprosjekt som favner temaet utenforskap. Det kan søkes tilskudd til:

 • Kostyme/maske: Leie eller kjøp av kostyme eller materialer til å lage egne kostymer. Inkluderer maske, sminke og lignende (maksimalt 20 000 kroner).
 • Scenografi og rekvisitter: Leie/kjøp av scenografi og rekvisitter, eller materialer til å lage egne scenografiske elementer (maksimalt 30 000 kroner).
 • Lokaler: Leie av lokale til prøver og fremføringer (maksimalt 30 000 kroner).
 • Teknisk utstyr: Leie av teknisk utstyr i forbindelse med en fremføring. Gjelder utstyr som lyd- og lysutstyr, røykmaskin, projektor og lignende (maksimalt 40 000 kroner).
 • Bistand fra profesjonelle aktører: Honorar til ekstern profesjonell bistand fra for eksempel teaterinstruktør, dramatiker, koreograf, musiker, skuespiller, scenograf, lys- og lydtekniker, dramaturg og lignende. NB! Vedkommende kan ikke være en fast deltaker i gruppen eller i nær familie med deltakere i gruppen (maksimalt 100 000 kroner).

Det gis ikke tilskudd til:

 • aktiviteter i regi av en statlig eller kommunal virksomhet
 • aktiviteter som inngår i studie- og undervisningstiltak
 • aktiviteter som har som formål å generere økonomisk overskudd
 • aktiviteter som gir økonomiske fordeler for nær familie
 • aktiviteter utenfor Norge
 • dekning av underskudd
 • driftskostnader

Som hovedregel gis det ikke støtte til tiltak som er satt i gang før søknad om støtte er innsendt.

Les om Kulturrådets støtteordninger