Buzz Network ungdomsteaterbevegelse.

Buzz Network: styrker det europeiske ungdomsteatermiljøet gjennom internasjonalt samarbeid.

Ledende ungdomsteaterorganisasjoner fra Skottland, Irland, Norge, Belgia og Tyskland har for første gang fått innvilget støtte fra Kreativt Europa, EUs program for kreativ og kulturell sektor.

Støtten er gitt for ambisjonene om å dele og utvikle ungdomsteaterpraksis i hele Europa. De ulike organisasjonene har slått seg sammen for å dele kunnskap, ferdigheter, kontakter og ressurser på tvers av landegrensene, og dermed etablere et nytt nettverk for samarbeid og videre utvikling; Buzz Network.

Alle samarbeidspartnere er ledene for utvikling av ungdomsteatermiljøet i deres eget hjemland. Nasjonale organisasjoner som Youth Theatre Arts Scotland og Youth Theatre Ireland vil jobbe tett sammen med store teatre som Rogaland Teater i Norge, Theater Bremen i Tyskland, og BRONKS fra Belgia for å fremme praksisen i deres region, men også utenfor landets grenser. Målet for Buzz Network er å styrke ungdomsteater-miljøet i Europa gjennom kontinuerlig samarbeid på tvers av landegrenser.

Over en treårs periode vil Buzz Network holde multinasjonale workshops, også kalt Labs, for ungdomsteaterinstruktører og -ledere og engasjere over 100 profesjonelle fra nærmere 20 europeiske land.

Hver Lab vil ha en varighet på fem dager og ledes av en spesialist fra vertslandet. Lab’en er planlagt slik at den sammenfaller med en viktig ungdomsteaterbegivenhet i det pågjeldende land. I Lab’en vil de multinasjonale gruppene kunne utforske nye arbeidsmetoder og få nye erfaringer som kan inspirere nye prosjekter og aktiviteter i deres eget hjemland.

The Artists’ Labs er for teaterinstruktører som skaper forestillinger med unge utøvere. I tidsperioden 2020 og 2021 skal hvert Artists’ Lab sette søkelys på forskjellige tema innen moderne ungdomsteaterpraksis.

The Leaders’ Labs er for ungdomsteaterledere som befinner seg i en viktig fase i sin karriere. I tidsperioden 2020 og 2021 skal hvert Leaders’ Lab sette søkelys på kreativitet og prosjektledelse ferdigheter som kan påvirke og berike sin egen praksis og sektor i hjemlandet.

I tillegg til å utforske spesifikke temaer, vil det være rom for gruppearbeid og fagfellelæring. Dette vil kunne gi økt innsikt og gi en bredere forståelse på høyt nivå i hvordan andre land og instruktører opererer og praktiserer i arbeidet med utvikling av ulike prosjekter.

Rekruttering er nå åpen for BUZZ Network sitt første multinasjonale laboratorie i 2020. 

Workshop’en er rettet mot ungdomsteaterinstruktører.

Søknadsportalen åpner 11. desember 2019 for første Artists ‘Lab i Brussel (April 2020).

17 instruktører fra 10 ulike land vil delta på den første multi-nasjonale Artist Lab Brussel i Belgia. 2 av disse skal være fra Norge. For å søke som deltaker, gå til ytas.org.uk/buzz-network

Søknadsfristen er 31. januar 2020.

ARTISTS LAB 1: Co-creation and Empowering Young People:

  • 20– 25. april 2020, BRONKS – Brussels, Belgia.

Dette 5 dagers programmet vil tilby profesjonelle ungdomsteaterinstruktører muligheten til å oppleve et utvalg av belgiske instruktører og organisasjoner som arbeider med barn og unge på en delaktig og samskapende måte. Lab’et vil gå parallelt med forberedelsene til XL-festivalen i BRONKS; en urban scenekunst festival organisert og ledet av og med ungdom i Brussel i aldersgruppen 12-21 år.

BRONKS teater vil fungere som basen for Lab-deltakere, med besøk til ulike organisasjoner i Flanders og Brussel som arbeider i unike og inkluderende måter med ungdom.  Ved å jobbe sammen med nøkkelpersoner som den ledende teaterkunstner Michaël Vandewalle, vil Lab-deltakerne kunne få innsikt i deres eget arbeid, metoder og den beste praksis gjennom workshops, debatter og presentasjoner.

Organisasjoner som deltakerne skal besøke er blant annet  Kopergietery (Ghent), Zinnema (Brussels), de Stroate (Kortrijk), Victoria deLuxe (Ghent). Programmet avsluttes med 2 dagers XL-festival der Lab-deltakere kan se og ta del i kreativiteten til de unge pådriverne av denne inspirerende festivalen.

For spørsmål ta kontakt!

Vennlig hilsen

Carl Jørn Johansen | Dramaturg og teatermaker | Rogaland Teater

+47 97781366