DUS 2020-2021: Utlysning.

Den Unge Scenen Vestland søker ungdomsgrupper til den regionale DUS-festivalen på DNS.

DUS – Den Unge Scenen er et landsdekkende ungdomsteaterprosjekt. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster skrevet for ungdom, og som fremføres av ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater. Aktører i alderen 13-19 år fremfører tekster spesialskrevet for ungdom. Det arrangeres DUS-festivaler i 12 regioner, og en nasjonal festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper.

Det er de regionale partnerne i de 12 regionene som velger ut teatergrupper. Gruppene som er med, må selv sørge for å lage en forestilling over en tekst eller et konsept som DUS tilbyr. Den regionale partneren gir faglig bistand i prosessen, men ikke økonomisk støtte. Teatergruppene får spille på en regional festival, og DUS bekoster reise og overnatting for de gruppene som kommer langveisfra til festivalen. Det samme gjelder til seminar der gruppeleder deltar (se under).

REGIONAL DUS-FESTIVAL PÅ DNS: 18., 19. og 20. mars 2021

DUS Vestland er et samarbeid mellom Vestlandske Teatersenter, Det Vestnorske Teateret og Den Nationale Scene, for å knytte kontakter og styrke ungdomsteateret i regionen.

Teatergruppene som deltar i prosjektet får oppfølging fra teatrene i prøveprosessen, de får bruke de spesialskrevne DUS-tekstene vederlagsfritt i hele prosjektperioden og de får vise forestillingen sin på den regionale DUS-festivalen på DNS. Stykket skal alltid vises lokalt før det kommer til den regionale festivalen på DNS.

Lederen for hver teatergruppe inviteres til obligatorisk seminar 11.-13. september med dramaturger og dramatikere, hvor DUS bekoster reise og overnatting.

Dramatikere DUS 2020-2021:

  • Monica Isakstuen
  • Demian Vitanza
  • Kjersti Wøien Håland
  • Fredrik Høyer
  • Cathrine Myhre Solbjør
  • Blanke ark 2020/2021

Vi søker 6-8 ungdomsgrupper og antall skuespillere må tilpasses det valgte DUS-manuset og ikke overskride 15 personer.

For påmelding og spørsmål kontakt:

REGIONLEDER og KOORDINATOR:
Ingvild Kivijärvi Hals, Vestlandske Teatersenter
E-post: ingvild@teatersenter.no, tlf.: 993 55 993

Påmelding innen 13. mai 2020!
For mer info: www.dus.as