Erasmus+utvekslingen 2020.

Vinter/vår 2020

ERASMUS+-UTVEKSLING MED TEATER EXTRA!

«Teater talent klasse Bergen – Utrecht» fikk EU-midler igjennom  Erasmus+: Aktiv Ungdom, og dermed kunne de to talentgruppene  Teater Extra og TIsK fra henholdsvis Bergen og Utrecht møtes til utveksling i 2020.

VTs Teater Extra  er et tilbud for spesielt motiverte elever, og klassen i 2020 bestod av 14 elever. Klassen ble ledet av Helge Alexander Forland.

Gerrit Rietveld College (GRC) I Utrecht, Nederland, er en ungdoms- og videregående skole med egen avdeling for kunst og kultur. Teaterkunstklassen TIsK  ledes av Maike Aarebrot Flick, som har vært tilknyttet GRC som regissør siden 2008.

Både TIsK og Teater Extra er teatergrupper for ungdom i alderen 13-20 år. Vi ønsket å gi disse mulighet til å møtes for å utforske og lære mer om teaterfaget igjennom visninger, workshops, teaterbesøk og festivalbesøk.

Begge teatergruppene forberedte en forestilling som de skulle presentere for hverandre og omgivelsene når de besøkte hverandre. Ungdommene som var vertskap, skulle sørge for sosiale aktiviteter som gjorde at partene ble bedre kjent med hverandre, kulturen og byen de er i.

TiSK kom til Bergen i februar 2020, og vi hadde lagt opp til at vi hadde vår hovedbase på Cornerteateret, hvor Teater Extra øver til vanlig. Kongesalen ble booket for visning av TIsk sin forestilling HOODIE. TIsK viste to forestillinger; en skoleforestilling for Bergensskoler og en åpen forestilling for elever ved VTs teaterskole for barn og unge, og andre interesserte. TiSK spilte også forestillingen ved et besøk hos Fyllingsdalen VGS.

I løpet av de dagene utvekslingen foregikk fikk elevene blant annet omvisning på DNS, workshop med Bergen Dansesenter, besøk av Transiteatret, deltakelse på Frontlosjefestivalen, for å nevne noe. I tillegg hadde vi grilling på Fløyen, besøk på Troldhaugen og omvisning på Bryggen.

Teater Extra skulle besøke Utrecht i begynnelsen av april, og utvekslingen skulle knyttes opp til GRCs undervisning og minifestival, i tillegg til den store internasjonale barne- og ungdomsteaterfestivalen Tweetakt. Der skulle Teater Extra vise sin forestilling UTENFOR/ INNE, men CV19-viruset satte dessverre en stopper for dette og andre del av utvekslingen ble avlyst.

Selv om ikke Teater Extra fikk reise til Utrecht som planlagt, er vi takknemlig for de fine dagene vi fikk sammen i Bergen. Elevene ble fort kjent med hverandre og de vil ta med seg disse minnene resten av livet.

Vi på VT takker også Bergen kommune  for pengestøtte til utvekslingen, samt GRC i Utrecht for samarbeidet.

Klikk på et av bildene for å åpne bildekarusell:

Videoen «TIsK and Teater Extra exchange», en stemningsrapport fra uken TIsK besøkte Teater Extra i Bergen, 17.-23. februar 2020. (Krever passord)