Teater Ung: Generasjoner.

TEATERDRYSS 2022

GENERASJONER

Idé: Steinar Thorsen
Manus: Steinar Thorsen og Jorunn Lullau i samarbeid med aktørene

UNG FØR OG NÅ!

I «GENERASJONER» MØTES UNGE OG GAMLE TIL EN FELLES FORMIDLING.

K:13 – Scenekunst og Vestlandske Teatersenter ønsker å undersøke ungdommers forhold til sitt liv og sin fremtid – før og nå. Er det annerledes å være på grensen til voksenlivet i 2022 enn det var i 1958? Er våre måter å kommunisere på like som for 60 år siden, eller har den moderne verden endret oss. For verden er i endring. Utviklingen går med rasende fart og samfunnet har endret seg på de fleste områder siden dagens eldre var unge. Har tiden forandret oss? Har måten samfunnet er organisert på forandret måten vi møtes og snakker sammen? Det digitale er en ting som er blitt en del av hverdagslivet vårt – og en sentral del av hvordan vi kommuniserer med hverandre. For de som vokser opp i dag er den digitale utviklingen naturlig. For de eldre i samfunnet kan det være vanskeligere å forholde seg til disse nye formene for kommunikasjon. Det er en ny måte å være menneske på. Men det er så mye mer. Dagens unge har hverdager som er mer fylt av oppgaver og krav enn det var for 60 år siden, møteplassene er annerledes og de tingene vi er opptatt av er kanskje ikke lenger de samme … eller er de det?

GENERASJONER er inspirert av det interaktive konseptet ”Community Theatre”, hvor mennesker som ikke er profesjonelle skuespillere fremføre sine egne sanne historier på scenen i profesjonelle rammer.

GENERASJONER retter søkelys mot de forskjellige generasjoners opplevelse av oppvekst, ungdomstid og tidlig voksenliv. De medvirkende ikke er skuespillere, men vanlige mennesker med forskjellig bakgrunn. Forestillingen består av dramatiseringer og tablåer som belyser forhold som er viktige og sentrale i deltakernes liv, enten de er 17 eller 72 år.

Steinar Thorsen og Jorunn Lullau fra K:13 har stått for undervisning, profesjonell regi og tilrettelegging.

K:13 har de siste seks årene jobbet med interaktivt/deltagende og medskapende teater.

PREMIÈRE:
* Fredag, 1. april kl. 19.00
Spilles også:
* Lørdag, 2. april kl. 15.00 og 19.00
* Søndag, 3. april kl. 19.00

SKOLEFORESTILLINGER:
* Torsdag, 31. mars kl. 10.00 og 12.00

Sted: Cornerteateret, Kongesalen

Varighet: ca. 1 time

Billetter: Ticketco.no

Se Programflyer Generasjoner

Bergensmagasinet, 28.03.2022: Scenemøte på tvers av generasjonene

Skuespillere:

Elever i Teater Ung:
Melisa Kruger-Demirtas
Mari Andrea Schei
Sondre Marsteen
Veronica Carlsen Stanghelle
Lucas Rosenstock
Marius Teig-Hermanrud
Teodor Hansteen Valen
Johanne Margrete Tufto
Hanna Hollund Digranes
Tara Myrback

Seniorer:
Inger-Margrethe Winther
Ann Mari Ramsøy
Ruth-Kari Sagberg Gulbrandsen
Sverre Trætteberg

Produksjon:

Idé:
Steinar Thorsen
Regi:
Steinar Thorsen og Jorunn Lullau
Scenografi/kostyme:
Kristin Saltkjelvik
Lys:
Andreas Lassen
Tekniker:
Jan Holden
Produsent:
K:13 i samarbeid med Vestlandske Teatersenter

Støttet av:
Bergen kommune
Bergesens Almennyttige Stiftelse
SPV-Ildsjelfondet
Westfal-Larsen