DUS – Den unge scenen 2022-2023.

Regional festival 11.–13. mars 2023

DUS: Regional festival 11.–13. mars

DUS – den unge scenen Vestland avvikler regional festival på Det Vestnorske Teateret helgen 11.–13. mars!

Syv grupper fra ulike deler av Vestland fylke skal vise sine forestillinger:

Billetter kjøper du via nettsidene til Det Vestnorske Teateret!

DUS – Den unge scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter for ungdom som fremføres av ungdom. DUS ble opprettet i 2004, hver runde går over to år. Ungdom i alderen 13–19 år lager forestillinger basert på nyskrevne tekster eller konsepter laget for aldersgruppen.

Landet er delt inn i tolv DUS-regioner med i alt rundt 80 teatergrupper. Det arrangeres festivaler i alle deltakende regioner og en landsdekkende festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper. De profesjonelle teatrene og teatermiljøene i de tolv regionene er koordinatorer og verter for ungdomsgruppene i sine regioner. Gruppene får veiledning og råd i innstuderingsfasen, og de unge aktørene får spille i profesjonelle rammer. VT ser på DUS som en arena for utveksling av kompetanse og samhold, og ser viktigheten av å fremme ny dramatikk for denne målgruppen. Derfor har vi også tatt på oss det ansvaret det er å være koordinator for vår region.

I VESTLAND FYLKE er DUS-prosjektet et samarbeid mellom Vestlandske Teatersenter (VT), Den Nationale Scene (DNS) og Det Vestnorske Teateret (DVT). Vestlandske Teatersenter er regionsleder, med ansvar for koordineringen og oppfølgingen i vår region.