Ledige elevplasser ved Teaterskolen 2023-24.

Noen ledige plasser

Vi har noen ledige plasser i teaterskolegruppene for barn/unge født i 2003–2009.

  • Gruppe 7: elever født ca. 2007–2009,
    øving onsdager kl. 18.30–21.00, oppstart 13.9
  • Gruppe 8: elever født ca. 2003–2006
    øving mandager kl. 18.30–21.30, oppstart 18.9

Send inn søknadsskjema så snart som mulig, skjemaet finner du her.