DUS 2024–2025: Utlysning.

Den Unge Scenen Vestland søker ungdomsgrupper til den regionale DUS-festivalen på Det Vestnorske Teateret.

DUS – Den Unge Scenen er et landsdekkende prosjekt som jobber for å heve nivået på ungdomsteater i Norge. DUS bestiller og utvikler sceniske tekster og konsepter skrevet for ungdom, og som fremføres av ungdom. Målet er å stimulere produksjonen av ungdomsteater. Ungdom i alderen 13 til 19 år lager forestillinger basert på nyskrevne tekster eller konsepter laget for aldersgruppen. Det arrangeres DUS-festivaler i 12 regioner, og en nasjonal festival på Det Norske Teatret i Oslo for utvalgte grupper.

Det er de regionale partnerne i de 12 regionene som velger ut teatergrupper. Gruppene som er med, må selv sørge for å lage en forestilling over en tekst eller et konsept som DUS tilbyr. Den regionale partneren gir faglig bistand i prosessen, men ikke økonomisk støtte. Teatergruppene får spille på en regional festival, og DUS bekoster reise og overnatting for de gruppene som kommer langveisfra til festivalen. Det samme gjelder til seminar der gruppeleder deltar (se under).

Regional DUS-festival på Det Vestnorske Teateret: 25.–27. april 2025

DUS Vestland er et samarbeid mellom Vestlandske Teatersenter, Det Vestnorske Teateret og Den Nationale Scene, for å knytte kontakter og styrke ungdomsteateret i regionen.

Lederen for hver teatergruppe inviteres til obligatorisk seminar 20.– 22. september sammen med dramaturger og dramatikere, ved Teater Innlandet.

Vi søker 6-8 ungdomsgrupper og antall skuespillere må tilpasses det valgte DUS-manuset og ikke overskride 15 personer. De gruppene som blir valgt ut, må spille forestillingen på eget spillested før de spiller på den regionale festivalen som er satt til 25.–27. april. Disse datoene er med et lite forbehold. Dere vil få beskjed om datoene flyttes, de vil da flyttes til en helg før påske. Tilknyttet festivaldagene vil det settes opp prøvetider, der man kan forvente å måtte ta fri fra skolen en dag.

For påmelding og spørsmål kontakt: 

REGIONLEDER og KOORDINATOR:
Ingvild Kivijärvi Hals, Vestlandske Teatersenter
E-post: ingvild@teatersenter.no, tlf.: 993 55 993

Frist for påmelding 21. april 2024!   For mer info: www.dus.as

Last ned Infoskriv_DUS-utlysning 2024–2025