Vi vil at så mange som mulig skal få spille teater, lære om teater, se teater og bli inspirert av teater.

Vestlandske Teatersenter (VT) er et regionalt kompetansesenter innenfor scenekunst. Vi ønsker å gi teaterinteresserte kurstilbud og teaterinstruksjon. Vi ønsker å gi teaterpublikum gode teateropplevelser. Styrken vår er bred kompetanse, profesjonalitet i gjennomføring og planlegging, en dedikert stab av fast ansatte og frilansere.

Målet vårt er å skape nettverk, arenaer og samarbeidsformer som kommer amatørteaterfeltet til gode. God scenekunst og ny dramatikk er viktig. Vi vil ha best mulig samlet teatertilbud for barn, unge og amatørteaterfeltet på hele Vestlandet.

UTVALGTE FORESTILLINGER