RV 555.

RV 555 er eit trafikkopplæringsstykke utvikla av VT
i samarbeid med Statens Vegvesen og Hordaland fylkeskommune.