Slaget ved Alvøen.

16. mai 2008, på dagen 200 år etter at norske kanonbåter
tvang den britiske fregatten Tartar på flukt, ble den
dramatiske bataljen ved Alvøen rekonstruert.