Snop: De takknemlige fuglene.

Historien er inspirert av de takknemlige fuglene av Roald James, der elevene i Snop har kommet med ideer til roller og handling i historien.

29.04

Cornerteateret, Søylesalen