Instruktør til Teater Extra.

Høsten 2019

Søknadsfrist: 12.08.2019
Vestlandske Teatersenter (VT) søker etter teaterinstruktør for Teater Extra – talentutviklingsprogrammet ved Teaterskolen for barn og unge – skoleåret 2019-2020.
Teater Extra har 14 plasser for elever i alderen 12-20 år.
Klassen disponerer øvingsrom på Cornerteateret 3 timer mandags kveld, men instruktøren står fritt til å legge inn helge- og ferieøvinger innenfor rammen på totalt 160 øvings- og prøvetimer før premiere i Kongesalen på Cornerteateret medio mars 2020.
Søkere bør ha teaterfaglig bakgrunn og erfaring med instruksjon.
Søknad med CV sendes på e-post til info@teatersenter.no innen 12.08.2019.
Spørsmål kan rettes til Kristin Saltkjelvik på tlf.: 414 22 075
Om arbeidsgiveren:
Vestlandske Teatersenter (VT) har hovedkontor i Bergen, men har aktiviteteter og nettverk i hele Vestlandsregionen og i landet for øvrig. VTs hovedfunksjon er å være et kompetansesenter som kan bidra med formidling av teater, teaterkunnskap og teaterglede på et høyt faglig nivå til barn, ungdom og andre aktører innen amatørteaterfeltet på Vestlandet. VT driver teaterskole for barn og unge og arrangerer kurs og veiledning for amatørteater- og revygrupper med hovedfokus på de to vestlandsfylkene som om få måneder blir til region Vestland.