Ledig stilling: Daglig leder .

Sommer/høst 2019

Søknadsfrist: 15.8.2019

Vestlandske Teatersenter har ledig stilling som daglig leder. Daglig leder skal fronte og drifte organisasjonen til beste for teaterskole for barn og ungdom, for det frivillige scenekunstfeltet og teatergruppene i regionen og vil inngå i et team med tre teaterfaglige ansatte og én administrativt ansatt. Stillingen er en åremålsstilling (4 år) med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgaver:

  • Overordnet faglig, administrativt økonomisk ansvar for VTs virksomhet
  • Lede organisasjonens videre utvikling, utarbeide strategiplaner og andre plandokumenter, og gjennomføre disse.
  • Rapport- og søknadsarbeid
  • Bred kontaktflate med frivillig kulturliv
  • Nettverksbygging mot bevilgende myndigheter og samarbeidspartnere nasjonalt og regionalt
  • Personalansvar
  • Sekretærfunksjon for styret

Ønskede kvalifikasjoner:

Vi søker en person med kulturfaglig kompetanse, lederkompetanse og erfaring med økonomiskstyring, strategisk ledelse og personalledelse. Vi vil legge vekt på gode samarbeids-egenskaper og personlig egnethet. Erfaringsbakgrunn fra kulturarbeid og forståelse for kulturfeltet i vestlandsregionen er ønskelig.

Tiltredelse snarest. Lønn etter avtale.

Nærmere spørsmål om stillingen kan rettes til styreleder Øivind Enger, e-post: styreleder@teatersenter.no. tel: 900 62 303
Søknad med CV sendes pd e-post til vivian@teatersenter.no innen 15.08.19

Om arbeidsgiveren

Vestlandske Teatersenter (VT) har hovedkontor i Bergen, men har aktiviteter og nettverk i hele Vestlandsregionen og i landet for øvrig. VTs hovedfunksjon er å være et kompetansesenter som kan bidra med formidling av teater, teaterkunnskap og teaterglede på et høyt faglig nivå til barn, ungdom og andre aktører innen amatørteaterfeltet på Vestlandet. VT driver teaterskole for barn og ungdom og arrangerer kurs og veiledning for amatørteater- og revygrupper med hovedfokus på de to vestlandsfylkene som om få måneder blir til region Vestland.