Klart for Erasmus+-utveksling med Teater Extra!.

Vinter/vår 2020

«Teater talent klasse Bergen – Utrecht» har fått midler igjennom Erasmus+, og dermed skal de to talentgruppene Teater Extra og TIsK fra henholdsvis Bergen og Utrecht møtes til gjensidig utveksling i 2020!

VTs Teater Extra er et tilbud for spesielt motiverte elever, og klassen består av 14 elever. I år er klassen ledet av Helge Alexander Forland.

Gerrit Rietveld College (GRC) i Utrecht, Nederland, er en ungdoms- og videregående skole med egen avdeling for kunst og kultur. Teaterkunstklassen TIsK ledes av Maike Aarebrot Flick, som har vært tilknyttet GRC som regissør siden 2008.

Både TIsk og Teater Extra er teatergrupper for ungdom i alderen 13-20 år. Vi ønsker å gi disse mulighet til å møtes for å utforske og lære mer om teaterfaget igjennom visninger, workshops, teaterbesøk og festivalbesøk.

Begge teatergruppene vil forberede en forestilling som de vil presentere for hverandre og omgivelsene når de besøker hverandre. Utenom dette legger instruktørene til rette for workshops og deltakelse i undervisning. Ungdommene som er vertskap skal sørge for sosiale aktiviteter som gjør partene bedre kjent med hverandre, kulturen og byen de er i.

TIsk kommer til Bergen i februar, og vi har lagt opp til at vi har vår hovedbase på Cornerteateret, hvor Teater Extra øver til vanlig. Kongesalen er booket for visning av forestillingen HOODIE, og ungdommene skal bl.a. også besøke dramalinjen ved Fyllingsdalen VGS og få omvisning på Den Nationale Scene.

Teater Extra besøker Utrecht i begynnelsen av april, og vil knyttes opp til GRCs undervisning og minifestival, i tillegg til den store internasjonale barne- og ungdomsteaterfestivalen Tweetakt.

Teater Extra skal ha premiere på sin forestilling UTENFOR/ INNE på Cornerteateret i mars, og vil også vise den på GRCs egen minifestival i Utrecht i april.

Vi på VT takker også Bergen kommune for pengestøtte til utvekslingen, samt GRC i Utrecht for samarbeidet så langt!

Teater Extra skal snart møte denne supre gjengen her – «See you soon, TIsK!»