Oppstart Teaterskolen for barn og unge.

Teaterskolen, avdeling Førde
Teaterskolen, avdeling Bergen

Velkommen til et nytt teaterskoleår!

Denne høsten vil vi også ha teaterklasser i Førde!

Teaterskolene har oppstart i begynnelsen av september.

Teaterskolen for barn og unge, avdeling Førde:
Teaterskolen for barn og unge, avdeling Bergen: