Søknadsfrist Teaterskolen for barn og unge 1. mai.

Teaterskolen for barn og unge tar inn nye elever én gang i året.

Søknadsfrist for opptak er 1. mai hvert år.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her