Musikalklasser fra høsten 2023.

Oppstart september 2023

Vestlandske Teatersenter (VT) starter opp musikalklasser!

VT har i flere år arrangert musikalkurs i skolens ferier. Kursene har vært svært populære og vi ser et voksende behov for egne musikalklasser tilknyttet til  teaterskolen vår.  VT starter derfor opp to aldersfordelte musikalklasser fra høsten 2023.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til musikalklassene er 10. mai.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her