Kulturrådet lanserer ny tilskuddsordning for amatørteater.

Er du over 18 år og driver med frivillig amatørteater sammen med andre? Da kan du søke om midler fra Kulturrådets nye tilskuddsordning.

Publisert 30.07.2019

– Tilskuddsordningen for amatørteater i grupper gjør det mulig for unge å videreutvikle kompetanse fra barne- og ungdomsteatre, kulturskolene eller dramalinjer på skolen. Ordningen er ment å inspirere til å fortsette med scenekunst i voksen alder, sier Vilde Sparre i seksjon for scenekunst i Kulturrådet.

Amatørteaterskoler for barn og unge har en øvre aldersgrense rundt 18 år. Da slutter mange med denne aktiviteten.

– Tilskudd over denne nye ordningen skal stimulere til økt prosjektbasert scenekunstproduksjon blant amatører som vil fortsette med amatørteatervirksomhet, og kanskje danne egne selvstendige grupper. Den skal også bidra til amatørteatervirksomhet blant godt voksne. Her er det ingen øvre aldersgrense.

Les om Kulturrådets støtteordninger

Uttrykksmangfold

– Det er viktig for oss å rette denne nye ordningen mot grupper som faller utenfor de andre tilskuddsordningene for amatører. På den måten ivaretar vi mangfoldet og alle gruppene i feltet, sier Vilde Sparre.

Det er også viktig at den nye ordningen ivaretar mangfold når det gjelder scenekunstneriske uttrykk.

– Betegnelsen teater inkluderer også musikkteater, performance, dans, impro, rollespill, revy og nysirkus, utdyper Sparre.

Et mål for den nye tilskuddsordningen er at søkeprosessen skal oppleves som enkel og brukervennlig. Det er planlagt to årlige søknadsfrister, i mars og september. Første søknadsfrist er 3. september.

Bakgrunn

En rapport skrevet av NIBR (Norsk institutt for by- og regionforskning) i 2017 på oppdrag fra Kulturdepartementet, viser at det mangler en tilskuddsordning for voksne amatørteatergrupper. Ordningene som allerede finnes er for bestemte målgrupper.

Kulturrådets ordning for historiske spel støtter for eksempel utelukkende oppsetninger basert på regionale eller lokale historiske hendelser, mens Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) sitt Frifond teater er forbeholdt grupper hvor minst en tredel av medlemmene er under 26 år.