Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner.

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2019.

Ny ‘Forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner’ ble vedtatt i oktober 2018, og gjelder fra søknadsåret 2019.

Søknadsfrist
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september hvert år, og utbetaling skjer i midten av desember.

Les Informasjonsflyer fra Lotteri- og stiftelsestilsynet