Sommerteaterkurs juni 2019

24 – 29 juni 2019

Liker du å spille teater? Er du mellom 8 – 13 år?

Bli med på et sommerteaterkurs pakket med fysisk humor og gøy!

Teater før ord er et kurs for barn og unge som skal ha fokus alt dramaet og humoren som finnes i handlinger, og skape en forståelse for alt som blir «sagt» og formidlet før ordet i det hele tatt er nødvendig. For å oppnå dette skal vi jobbe med masker, klovning og improvisasjoner. Samtidig skal elevene selv få være skapende utøvere og hver dag få øve og jobbe med å lage egne små «teaterstykker». Hver dag jobber vi første halvdelen av dagen med improvisasjoner og teknikker, og den siste delen i grupper hvor elevene lager egne stykker basert på det vi har jobbet med, og viser for hverandre på slutten. Teater før ord er et kurs som skal jobbe med kroppen som formidlende element og historieforteller.

Premiere 12. januar 2019